22 stycznia, 2017 roku Niedziela
  • Godzina
Komisja Nadzoru Finansowego

Knf_budynek.jpg

Adres siedziby Urzędu:
Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-030 Warszawa
NIP: 521-340-29-37

Adres korespondencyjny Urzędu: 
Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
skr. poczt. 419
00-950 Warszawa 1 

NIP 521-340-29-37
REGON 140674649
www.knf.gov.pl
knf@knf.gov.pl

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – jest centralnym organem administracji państwowej powołanym na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Komisja jest organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym.

Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.


UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii Więcej informacji w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie