22 stycznia, 2017 roku Niedziela
  • Godzina

Rejestr zmian wprowadzonych do Biuletynu Informacji Publicznej

Komisji Nadzoru Finansowego

Data Użytkownik Opis
2008-11-27 09:05:00 Monika Bogatko Opublikowanie rejestru zmian
2010-01-29 14:12:00 Joanna Czarnecka Publikacja Dziennika Urzędowego Komisji Nadzoru Finansowego - nr 1
2010-04-09 14:11:00 Joanna Czarnecka Publikacja Dziennika Urzędowego Komisji Nadzoru Finansowego - nr 2
2010-06-30 14:11:00 Joanna Czarnecka Publikacja Dziennika Urzędowego Komisji Nadzoru Finansowego - nr 3
2010-07-16 14:10:00 Joanna Czarnecka Publikacja Dziennika Urzędowego Komisji Nadzoru Finansowego - nr 4
2010-08-06 14:10:00 Monika Bogatko Publikacja Dziennika Urzędowego Komisji Nadzoru Finansowego - nr 5
2010-09-01 15:43:00 Monika Bogatko Skład Komisji
2010-09-06 14:08:00 Joanna Czarnecka Publikacja Dziennika Urzędowego Komisji Nadzoru Finansowego - nr 6
2010-09-17 15:35:00 Monika Bogatko Raport z kontroli
2010-09-22 14:03:00 Monika Bogatko Raport z kontroli
2010-09-23 14:03:00 Monika Bogatko Raport z kontroli
2010-09-27 10:28:00 Monika Bogatko Komunikat w sprawie umorzenia
2010-10-11 13:41:00 Monika Bogatko Zmiana numeru telefonu
2010-10-15 09:53:00 Monika Bogatko Komunikaty w sprawie umorzeń
2011-01-20 08:44:00 Monika Bogatko Nowy Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej w KNF - Czesława Ostrowska
2011-01-20 08:46:00 Monika Bogatko Publikacja Dziennika Urzędowego Komisji Nadzoru Finansowego - nr 1/2011
2011-04-22 11:36:00 Monika Bogatko Nowy Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej w KNF - Maciej H. Grabowski
2011-08-22 13:18:00 Monika Bogatko Nowy Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej w KNF - Wiesław Szczuka
2011-09-06 13:18:00 Monika Bogatko Nowy Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej w KNF - Maciej H. Grabowski
2011-12-09 10:15:00 Monika Bogatko Dodanie adresu e-mail
2011-12-23 09:41:00 Joanna Czarnecka Publikacja Dziennika Urzędowego Komisji Nadzoru Finansowego - nr 12/2011
2012-01-25 10:28:00 Joanna Czarnecka aktualizacja struktury organizacyjnej UKNF
2012-01-30 14:20:00 Monika Bogatko Uzupełnienie danych na stronie "Zadania Komisji"
2012-01-31 13:59:00 Monika Bogatko Aktualizacja wykazu
2012-01-31 14:01:00 Monika Bogatko aktualizacja wykazu
2012-02-22 16:22:00 Monika Bogatko Publikacja informacji o kontroli NIK
2012-05-29 11:33:00 Monika Bogatko aktualizacja informacji o departamentach UKNF
2012-07-03 16:31:00 Monika Bogatko aktualizacja wykazu kar nałożonych przez KNF
2012-08-30 09:37:00 Joanna Czarnecka Informacja o terminie przyjmowania skarg przez Przewodniczącego KNF
2013-03-15 10:52:00 Monika Bogatko Dodanie adresu www do rejestru agentów ubezpieczeniowych
2013-04-04 11:31:00 Monika Bogatko Utworzenie działu
2013-05-16 11:55:00 Joanna Czarnecka Usunięcie rejestru inwestorów kwalifikowanych
2013-06-13 11:49:00 Joanna Czarnecka aktualizacja regulaminu organizacyjnego UKNF
2013-10-09 11:55:00 Dagmara Domińska Zmiana adresów www
2013-10-10 10:06:00 Dagmara Domińska Utworzenie komponentu
2013-10-10 14:02:00 Dagmara Domińska Dodanie pozycji nr 16 Zamknięta Spółka Akcyjna "Idea Bank" Przedstawicielstwo w Polsce
2013-10-15 14:56:00 Dagmara Domińska Dodanie poz. nr 3 Banco de Sabadell S.A. Spółka Akcyjna Przedstawicielstwo w Polsce
2014-01-03 14:50:00 Dagmara Domińska Dodanie poz. nr 11 Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) Spółka Akcyjna
2014-01-22 14:04:00 Dagmara Domińska zmiana nazwy Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG
2014-02-17 12:03:00 Dagmara Domińska Wykreślenie podmiotu Banque Privee Edmond de Rothschild Europe S.A.
2014-02-17 12:06:00 Dagmara Domińska dodanie Banque Privee Edmond de Rothschild Europe S.A.
2014-05-07 13:23:00 Monika Bogatko Informacja o przeprowadzonej w UKNF kontroli w zakresie funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów instytucji finansowych
2014-05-26 11:40:00 Dagmara Domińska Dodanie podmiotu Shinhan Bank Europe GmbH
2014-06-03 15:25:00 Dagmara Domińska Dodanie nr tel. i faksu do banku Shinhan
2014-06-23 13:23:00 Joanna Czarnecka aktualizacja informacji
2014-09-16 09:43:00 Joanna Czarnecka Wykreślenie podmiotu Landesbank Berlin AG
2014-09-16 09:46:00 Joanna Czarnecka dodanie Landesbank Berlin AG
2014-10-03 10:51:00 Joanna Czarnecka Zmiana informacji o przyjmowaniu skarg na działalność Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz postępowanie pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
2014-12-05 15:51:00 Monika Bogatko dodanie Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien Przedstawicielstwo w Polsce
2015-04-30 08:26:00 Marta Przybysz Wykreślenie podmiotu Banque Privee Espirito Santo S.A.
2015-04-30 08:28:00 Marta Przybysz Dodanie podmiotu Banque Privee Espirito Santo S.A.
2015-07-02 09:08:00 Marta Przybysz Wartość majątku UKNF wg stanu na 31.12.2014
2015-12-22 12:10:00 Monika Bogatko Zmiana przedstawiciela Ministra Przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w składzie Komisji
2016-02-09 09:12:22 Monika Bogatko Zmiana Przedstawiciela Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
2016-02-15 10:23:01 Monika Bogatko Zmiana przedstawiciela Narodowego Banku Polskiego
2016-02-19 09:03:07 Administrator 2009
2016-03-14 12:45:30 Joanna Czarnecka Zmiana stanowiska Zastępcy Dyrektora Departamentu Funduszy Inwestycyjnych
2016-04-22 12:59:48 Monika Bogatko Publikacja informacji o kontroli NIK
2016-04-22 13:01:01 Monika Bogatko Publikacja informacji o kontroli NIK
2016-04-29 08:39:13 Joanna Czarnecka Dodanie zastępcy dyrektora w DRB
2016-05-06 13:32:18 Marta Przybysz aktualizacja na koniec 2015 r.
2016-07-01 12:06:37 Joanna Czarnecka Zmiana dyrektora DIU
2016-07-04 11:09:57 Joanna Czarnecka Usunięcie dyrektora w DLU
2016-07-06 15:04:28 Marta Przybysz Umieszczenie ASB Biełarusbank
2016-07-06 15:06:11 Marta Przybysz usinięcie ASB Bielarusbanku
2016-07-07 09:36:06 Monika Bogatko Dodanie członka Komisji
2016-07-07 15:54:29 Monika Bogatko Nowy członek Komisji
2016-07-13 10:08:48 Monika Bogatko Zmiana nazwiska przedstawiciela Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
2016-07-13 10:12:46 Monika Bogatko aktualizacja
2016-07-14 12:46:02 Monika Bogatko zmiana kolejności
2016-07-14 12:46:48 Marta Przybysz zmiana kolejności
2016-07-14 12:58:47 Marta Przybysz poprawianie linku do uchwały
2016-07-25 11:38:08 Joanna Czarnecka zmiana p.o. Dyrektora DLU
2016-07-27 12:05:24 Marta Przybysz Usunięcie z Rejestru Westdeutsche ImmobilienBank AG Spółka Akcyjna Przedstawicielstwo w Polsce
2016-07-27 12:07:11 Marta Przybysz Dodanie do wykazu Westdeutsche ImmobilienBank AG Spółka Akcyjna Przedstawicielstwo w Polsce
2016-08-01 11:26:13 Marta Przybysz Zmiana przedstawiciela NBP
2016-09-29 13:57:12 Monika Bogatko Opublikowanie Rejestru zbiorów danych osobowych w UKNF
2016-10-03 14:37:22 Monika Bogatko poprawienie literówki
2016-10-04 11:42:13 Marta Przybysz uzupełnienie dat
2016-10-07 09:55:49 Marta Przybysz modyfikacja zbioru
2016-10-13 08:08:11 Monika Bogatko Zmiana Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
2016-10-13 08:11:05 Monika Bogatko Zmiana na stanowisku Przewodniczącego KNF
2016-11-03 08:53:49 Joanna Czarnecka Zmiana dyrektora DZL i DAI
2016-11-03 09:00:04 Joanna Czarnecka zmiana dyrektora DZL
2016-11-03 09:06:18 Joanna Czarnecka zmiana z-cy dyr. GKO
2016-11-03 09:08:30 Joanna Czarnecka drobne zamiany redakcyjne
2016-11-03 13:06:16 Monika Bogatko Zmiana na stanowisku dyrektora Departamentu Administracji, Budżetu i Informatyki (DAI)
2016-11-08 09:10:02 Monika Bogatko Zmiana skladu Komisji
2016-11-08 10:01:29 Joanna Czarnecka Zmiana dyrektora DPP
2016-11-08 15:22:29 Monika Bogatko Zmiana nazwiska z-cy dyrektora GKO
2016-11-14 09:32:20 Monika Bogatko Zmiany redakcyjne
2016-11-15 11:08:43 Joanna Czarnecka Zmiana informacji o terminie przyjmowania skarg przez Przewodniczącego KNF
2016-11-15 11:09:24 Joanna Czarnecka Zmiana informacji o terminie przyjmowania skarg przez Przewodniczącego KNF
2016-11-15 11:14:13 Joanna Czarnecka aktualizacja
2016-11-16 14:09:46 Monika Bogatko zmiana dyrektora DKS
2016-11-22 11:35:13 Marta Przybysz zmiana domeny dziennika urzędowego KNF
2016-12-05 10:40:35 Marta Przybysz Zmiana przedstawiciela ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
2016-12-08 10:26:13 Joanna Czarnecka Wykreślenie UBS AG Przedstawicielstwo w Polsce
2016-12-08 10:30:41 Joanna Czarnecka Dodanie do wykazu UBS AG Przedstawicielstwo w Polsce
2017-01-02 12:40:09 Dagmara Domińska zmiana p.o. dyrektora GKO
2017-01-02 12:45:18 Dagmara Domińska zmiana z-cy dyrektora GKO
2017-01-02 12:59:01 Dagmara Domińska zmiana z-cy dyr. DBK
2017-01-03 12:45:28 Marta Przybysz zmiana Z-cy Dyrektora DAI


UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii Więcej informacji w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie