22 stycznia, 2017 roku Niedziela
  • Godzina
Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

 

Znajdują się Państwo na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komisji Nadzoru Finansowego. W celu ułatwienia korzystania z informacji publicznej zawartej na stronie Biuletynu prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.


Do nawigacji na stronie Biuletynu służy menu przedmiotowe znajdujące się na lewym marginesie strony. Jest ono podzielone na katalogi (opatrzone białymi nazwami na niebieskim tle), które zawierają tematycznie uporządkowane informacje publiczne wymagane przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami).


W celu łatwiejszej orientacji i szybszego odnalezienia poszukiwanych informacji, katalogi zawierają powiązane tematycznie podkatalogi (aktywne nazwy umieszczone na szarym tle). Po naprowadzeniu kursora myszy komputerowej na nazwę podkatalogu, kursor przyjmie kształt dłoni, a nazwa podkatalogu zostanie podkreślona i zmieni kolor na czerwony.


Po naprowadzeniu kursora myszy na nazwę podkatalogu i wciśnięciu lewego przycisku myszy zostaną wyświetlone artykuły znajdujące się w danym podkatalogu. Każdy artykuł zawiera tytuł, tekst i w większości przypadków dokumenty do pobrania (skopiowania) ze strony Biuletynu. Przy nazwach plików do pobrania  podana jest ich wielkość w kB (kilobajtach).


W przypadku dłuższych artykułów, najpierw zostanie wyświetlony tytuł i wprowadzenie, a po wybraniu kursorem myszy komputerowej napisu „więcej>>” – wyświetlony zostanie pełny tekst artykułu wraz z plikami do pobrania (o ile zostały przewidziane). 


W tekście znajdują się także słowa będące linkami (odnośnikami do innych stron lub plików). Po wskazaniu kursorem myszy słowa  zmienią kolor na czerwony, a wskaźnik myszy przyjmie kształt dłoni. Po naciśnięciu lewego klawisza myszy zostaną wyświetlone dodatkowe, załączone w tym miejscu informacje lub  otworzona zostanie strona Biuletynu, do której dany link się odnosi.


Dokumenty do pobrania ze strony Biuletynu są załączone w postaci plików o rozszerzeniu <.doc> lub <.pdf>. W celu odczytania dokumentów <.doc> potrzebny jest standardowy edytor tekstów, zainstalowany w większości typów komputerów. W przypadku dokumentów <.pdf> wymagany jest program Adobe Acrobat Reader, który jest  aplikacją, dostępną bezpłatnie w sieci Internet pod adresem: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html


W celu wydrukowania artykułu znajdującego się na stronie Biuletynu należy wybrać przycisk „Drukuj”  umieszczony  na górnym pasku narzędziowym przeglądarki internetowej lub nacisnąć prawy przycisk myszy i wybrać z podręcznego menu polecenie „Drukuj".


Wybranie ikony BIP, umieszczonej w lewym górnym rogu ekranu, spowoduje połączenie ze stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.gov.pl, redagowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Natomiast wybór adresu internetowego Komisji, umieszczonego w prawym górnym rogu ekranu, spowoduje połączenie z główną stroną internetową Komisji Nadzoru Finansowego(http://www.knf.gov.pl).


W przypadku problemów z korzystaniem z Biuletynu prosimy o kontakt pod adresem info@knf.gov.pl


Podmiot udostępniający: KNF
Informację wytworzył: Monika Bogatko
Informację wprowadził: Monika Bogatko
Data wytworzenia: 2005-12-12
Data publikacji: 2005-12-12
Data ostatniej zmiany: 2009-08-05
Liczba odsłon:

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii Więcej informacji w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie