22 stycznia, 2017 roku Niedziela
  • Godzina
Departamenty Urzędu

W Urzędzie Komisji wyodrębnione są:

Departament Licencji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (DLB)  
Dyrektor - Tadeusz Parys  
Z-ca Dyrektora - Katarzyna Seweryniak  
Sekretariat tel.: (22) 262-48-13, fax: (22) 262-48-19

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych (DBK )  
Dyrektor - Andrzej Banasiak
Z-ca Dyrektora - Robert Woreta
Z-ca Dyrektora - Kamil Liberadzki 
Sekretariat tel.: (22) 262-48-17, fax: (22) 262-48-22 

Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (DBS)  
Dyrektor - Dariusz Twardowski 
Z-ca Dyrektora - Zbigniew Liszewski 
Z-ca Dyrektora - Halina Madej    
Sekretariat tel.: (22) 262-48-11, fax: (22) 262-48-18

Departament Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (DIB)  
Dyrektor - Tomasz Piwowarski 
Z-ca Dyrektora - Krzysztof Góral
Z-ca Dyrektora - Mariusz Hajduk 
Sekretariat tel.: (22) 262-46-47, fax: (22) 262-48-23 

Departament Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (DRB)
 
Dyrektor - Andrzej Reich
Z-ca Dyrektora - Iwona Kozłowska   
Z-ca Dyrektora - Robert Wiśniewski  
Sekretariat tel.: (22) 262-48-14, fax: (22) 262-48-20 

Departament Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego (DRK)
Dyrektor - Szuszkiewicz Marek
Z-ca Dyrektora - Marta Kłosińska 
Z-ca Dyrektora - Maciej Kurzajewski  
Sekretariat tel.: (22) 262-50-91, fax: (22) 262-50-77

Departament Funduszy Inwestycyjnych (DFI)
Dyrektor - Barbara Jawdosiuk 
Z-ca Dyrektora - Bartosz Klimczak 
Z-ca Dyrektora - Marcin Mołdawa
Sekretariat tel.: (22) 262-50-37, fax: (22) 262-50-74

Departament Nadzoru Obrotu (DNO)  
Dyrektor - Robert Wąchała  
Z-ca Dyrektora - Sebastian Bogdan  
Sekretariat tel.: (22) 262-55-15, fax: (22) 262-55-32   
 
Departament Ofert Publicznych i Informacji Finansowej (DPI)
Dyrektor - Ilona Pieczyńska-Czerny 
Z-ca Dyrektora - Ewa Dudkowska  
Z-ca Dyrektora - Marcin Stronk 
Sekretariat tel.: (22) 262-54-01 fax: (22) 262-54-06

Departament Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych (DLU)
 
p.o. Dyrektora - Izabela Flakiewicz
p.o. Z-cy Dyrektora - Ewa Krajewska 
Sekretariat tel.: (22) 262-49-76, fax: (22) 262-49-85 

Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego (DNU)
Dyrektor - Beata Baluta  
Z-ca Dyrektora - Anna Wawrzeniecka  
Sekretariat tel.: (22) 262-53-33, fax: (22) 262-53-38

Departament Nadzoru Inwestycji Emerytalnych (DNI)  
Dyrektor - Kozak Michał  
Z-ca Dyrektora - Wojciech Wyszyński 
Z-ca Dyrektora - Paweł Wygoda 
Sekretariat tel.: (22) 262-40-36, fax: (22) 262-40-40

Departament Monitorowania Ryzyk (DMR)  
p.o. Dyrektora - Mariusz Smętek   
Sekretariat tel.: (22) 262-54-85, fax: (22) 262-54-96

Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych (DIU)  
Dyrektor - Paweł Sawicki  
Z-ca Dyrektora - Krystian Wiercioch 
Z-ca Dyrektora - Łukasz Kuciński  
Sekretariat tel.: (22) 262-49-55, fax: (22) 262-54-96

Departament Ochrony Klientów (DOK)  
Dyrektor - Iwona Torzewska   
Sekretariat tel.: (22) 262-40-54, fax: (22) 262-40-74

Departament Prawny (DPP)  
Dyrektor - Zdzisław Osada
Z-ca Dyrektora - Marcin Olszak  
Z-ca Dyrektora - Arkadiusz Famirski 
Z-ca Dyrektora - Marcin Pachucki   
Sekretariat tel.: (22) 262-59-99, fax: (22) 262-50-31

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi (DZL)   
Dyrektor - Mariusz Stankowski
p.o. Z-cy Dyrektora - Leszek Chrostek      
Sekretariat tel.: (22) 262-50-98, fax: (22) 262-51-00

Departament Administracji, Budżetu i Informatyki (DAI)  
p.o. Dyrektora - Ewa Gralewska
Z-ca Dyrektora - Dariusz Łazar   
Sekretariat tel.: (22) 262-57-77, fax: (22) 262-52-70

Główny Księgowy: Alina Pirek
 
tel: 22 262-52-56 

Departament Analiz i Współpracy z Zagranicą (DAZ)  
Dyrektor - Damian Jaworski   
Z-ca Dyrektora: Michał Kruszka  
Sekretariat tel.: (22) 262-51-53, fax: (22) 262-48-62   

Departament Komunikacji Społecznej (DKS)  
p.o. Dyrektora - Jacek Barszczewski  
Sekretariat tel.: (022) 262-48-57, fax: (22) 262-48-61
 
Gabinet Komisji (GKO)  
p.o. Dyrektora - Daria Bujno
Sekretariat tel.: (22) 262-58-88, fax: (22) 262-51-95

Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko do spraw Kontroli Wewnętrznej (SKW) 


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (PON)

PDF Icon-WLASCIWA Zarządzenie nr 1/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego
PDF Icon-WLASCIWA Zarządzenie nr 124/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
PDF Icon-WLASCIWA Zarządzenie nr 14/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego


UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii Więcej informacji w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie