22 stycznia, 2017 roku Niedziela
  • Godzina
Rejestr zbiorów danych osobowych w UKNF

1.    Rejestr Skarg,
2.    Postępowania DPP,
3.    Rejestr skarg i innych wystąpień,
4.    Wnioski do Sądu Polubownego,
5.    Rejestr Petycji,
6.    Użytkownicy aplikacji Portal,
7.    Korespondencja przychodząca i wychodząca,
8.    Goście UKNF / Recepcja,
9.    Monitoring UKNF / System Telewizji Przemysłowej,
10.    Kartoteka Kontrahentów,
11.    Rejestr wniosków o dostęp do informacji publicznej,
12.    Uczestnicy projektów edukacyjnych,
13.    Pracownicy,
14.    Zbiór danych osobowych w związku z realizacją ustawy o funduszach inwestycyjnych,
15.    Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych i Fundusze Inwestycyjne,
16.    Banki powiernicze,
17.    Domy maklerskie,
18.    Banki prowadzące działalność maklerską,
19.    Przedsiębiorstwa Energetyczne,
20.    Przedstawicielstwa,
21.    Zagraniczne Firmy Inwestycyjne,
22.    Dane teleadresowe prezesów, członków zarządu oraz inspektorów nadzoru Domów Maklerskich,
23.    Zidentyfikowane Transakcje Giełdowe,
24.    Znaczne pakiety akcji,
25.    Dane inwestorów giełdowych,
26.    Emitenci,
27.    Akwizytor OFE,
28.    Agenci ubezpieczeniowi / Agenci Zezwolenia,
29.    Brokerzy Ubezpieczeniowi i reasekuracyjni,
30.    Aktuariusze,
31.    Rejestr kandydatów na kuratora lub członka zarządu komisarycznego krajowego zakładu ubezpieczeń,
32.    Doradcy inwestycyjni i inne osoby mające wpływ na politykę inwestycyjną funduszu emerytalnego,
33.    Osoby wybierane do zarządu/rady nadzorczej spółek z portfela funduszu emerytalnego,
34.    Lista kontaktowa przedstawicieli podmiotów nadzorowanych
35.    Kontrole,
36.    Zakłady ubezpieczeń,
37.    Znaczące zaangażowanie SKOK,
38.    Sprawozdawczość spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
39.    Elektroniczny Rejestr Usług Płatniczych,
40.    Rejestr kandydatów na kuratora lub członka zarządu komisarycznego banku krajowego,
41.    Baza teleadresowa - banki spółdzielcze,
42.    Biegli rewidenci_2013_W1,
43.    Baza danych o podmiotach zagranicznych – EKZ,
44.    Zbiór SIS.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii Więcej informacji w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie