Skład Komisji

Jacek Jastrzębski
Przewodniczący KNF

Dagmara Wieczorek-Bartczak
Zastępca Przewodniczącego KNF

Rafał Mikusiński 
Zastępca Przewodniczącego KNF  Pozostali członkowie: 


Krzysztof Budzich
Przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych

Jan Pawelec
Przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki 

Jan Wojtyła
Przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego 

Paweł Szałamacha  
Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego delegowany przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego

Wojciech Dyduch
Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Maciej Tomczak
Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów

Piotr Tomaszewski
Przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Tomasz Chróstny
Przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Stanisław Żaryn 
Przedstawiciel ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych

Podmiot udostępniający
KNF
Informację wytworzył/a
Monika Bogatko
Informację wprowadził/a
Data wytworzenia
2007-11-29
Data publikacji
2007-10-10
Data ostatniej zmiany
2020-10-30