Skład Komisji

Jacek Jastrzębski
Przewodniczący KNF

Dagmara Wieczorek-Bartczak
Zastępca Przewodniczącego KNF

Rafał Mikusiński 
Zastępca Przewodniczącego KNF  Pozostali członkowie: 

Jan Pawelec
Przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki

Jan Wojtyła
Przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego

Andrzej Kaźmierczak  
Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego delegowany przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego

Robert Tomanek
Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Krzysztof Budzich
Przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych

Piotr Tomaszewski
Przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Tomasz Chróstny
Przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Maciej Wąsik
Przedstawiciel ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych