Skład Komisji

Jacek Jastrzębski
Przewodniczący KNF

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
Zastępca Przewodniczącego KNF

Rafał Mikusiński 
Zastępca Przewodniczącego KNF  Pozostali członkowie: 


Jerzy Kwieciński 
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych

Jan Pawelec
Przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki

Jan Wojtyła
Przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego

Andrzej Kaźmierczak  
Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego delegowany przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego

Cezary Kochalski
Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Tadeusz Kościński
Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów

Mirosław Panek
Przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Marek Niechciał
Przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Maciej Wąsik
Przedstawiciel ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych