Struktura organizacyjna Urzędu Komisji

W skład Urzędu Komisji wchodzą: 

Dyrektor Generalny
Pion Nadzoru Bankowego – (PNB)
 • Departament Licencji Bankowych – (DLB)
 • Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej – (DBK)
 • Departament Bankowości Spółdzielczej – (DBS)
 • Departament Inspekcji Bankowych – (DIB)
 • Departament Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych – (DSI)
Pion Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym – (PNK)
 • Departament Firm Inwestycyjnych – (DIF)
 • Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych – (DFF)
 • Departament Spółek Publicznych – (DSP)
 • Departament Nadzoru Obrotu – (DNO)
Pion Nadzoru Ubezpieczeniowego – (PNU)
 • Departament Licencji Ubezpieczeniowych – (DLU)
 • Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego i Monitorowania Ryzyk – (DNM)
 • Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych – (DIU)
Pion Strategii i Współpracy Międzynarodowej – (PSW)
 • Departament Analiz i Strategii - (DAS)
 • Departament Współpracy Międzynarodowej – (DWM)
 • Departament Rozwoju Rynku Finansowego - (DRF)
Pion Zarządzania i Organizacji – (PZO)
 • Departament Organizacji, Controllingu i Budżetowania - (DOB)
 • Departament Zakupów - (DZA)
 • Departament Administracji - (DAD)
Pion Innowacji i Technologii – (PIT)
 • Departament Informatyki – (DIT)
 • Departament Cyberbezpieczeństwa – (DCB)
 • Departament Innowacji Finansowych FinTech – (DFT)
Pion Prawno-Regulacyjny – (PPR)
 • Departament Prawny – (DPP)
 • Departament Postępowań – (DPS)
 • Departament Compliance - (DCO)
 • Departament Praktyk Rynkowych - (DPR)
 • Departament Rozwoju Regulacji - (DRR)

 • Gabinet Komisji – (GKO)
 • Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi – (DZL)
 • Departament Komunikacji Społecznej – (DKS)
 • Departament Audytu Wewnętrznego - (DAW)
 • Zespół Ochrony Informacji Niejawnych – (OIN)