Sprzedaż składników majątku ruchomego

W chwili obecnej Urząd Komisja Nadzoru Finansowego nie posiada na sprzedaż składników majątku ruchomego..