Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego działając na podstawie § 38 i § 39 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa informuje, iż posiada do nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony, bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu/darowizny, następujące składniki rzeczowego majątku ruchomego z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych przedstawione w Załączniku nr 1.

Wnioski o nieodpłatne przekazanie/darowiznę składnika majątku ruchomego spełniającego wymogi określone w § 38 i § 39  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa należy kierować do Dyrektora Generalnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego do dnia 15 listopada 2019 roku na adres: knf@knf.gov.pl

Osoba do kontaktu: Rafał Rakowski, tel. 728 321 644