Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego


Na chwilę obecną Urząd Komisja Nadzoru Finansowego nie posiada zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego.