Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

W chwili obecnej Komisja Nadzoru Finansowego nie posiada zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego.