Komunikaty

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające (Dz.U. poz. 2417), Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że formularz elektroniczny służący do składania wniosków o wpis lub o zmianę wpisu, o którym mowa w § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, dostępny jest pod adresem internetowym https://wnioski.rpu.knf.gov.pl.

---------------------------

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów (Dz.U. poz. 2371), Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że formularz elektroniczny służący do składania wniosków, o którym mowa w § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, dostępny jest pod adresem internetowym https://wnioski.rpu.knf.gov.pl.

---------------------------

W dniu 14 września 2011 roku została umorzona należność wynikająca z decyzji nakładającej karę pieniężną na niżej wymieniony podmiot:

  •  4 Media SA z siedzibą w Gdańsku na kwotę 50 000,00 PLN

---------------------------

W dniu 11 sierpnia 2011 roku została umorzona należność wynikająca z decyzji nakładającej karę pieniężną na niżej wymieniony podmiot:

  •  Zakłady Mięsne Pozmeat SA - 200 000,00 PLN

---------------------------

W dniu 12 października 2010 roku zostały umorzone należności wynikające z decyzji nakładającej karę pieniężną na niżej wymieniony podmiot:

  • EURO BUD INVEST SA - 30 000, 00 PLN i 100 000, PLN

---------------------------

W dniu 11 października 2010 roku została umorzona należność wynikająca z decyzji nakładającej karę pieniężną na niżej wymieniony podmiot:

  • WGI Dom Maklerski SA - 500 000, 00 PLN

---------------------------

W dniu 10 marca 2010 roku zostały umorzone należności wynikające z decyzji nakładających kary pieniężne na niżej wymienione podmioty:

  • Apexim SA - 100 000, 00 PLN

  • Beton Stal - 50 000, 00 PLN