Instrukcja korzystania z BIP - Biuletyn Informacji Publicznej KNF

Data aktualizacji:

Znajdują się Państwo na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komisji Nadzoru Finansowego. W celu ułatwienia korzystania z informacji publicznej zawartej na stronie Biuletynu prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.

Do nawigacji na stronie Biuletynu służy menu przedmiotowe znajdujące się na lewym marginesie strony.

Po naprowadzeniu kursora myszy na nazwę podkatalogu i wciśnięciu lewego przycisku myszy zostaną wyświetlone artykuły znajdujące się w danym podkatalogu. Każdy artykuł zawiera tytuł, tekst i na niektórych stronach dokumenty do pobrania (skopiowania) ze strony Biuletynu.

W tekście znajdują się także słowa będące linkami (odnośnikami do innych stron lub plików). Po wskazaniu kursorem myszy słowa zmienią kolor, a wskaźnik myszy przyjmie kształt dłoni. Po naciśnięciu lewego klawisza myszy zostaną wyświetlone dodatkowe, załączone w tym miejscu informacje lub otworzona zostanie strona Biuletynu, do której dany link się odnosi.


Dokumenty do pobrania ze strony Biuletynu są załączone w postaci plików o rozszerzeniu <.doc> lub <.pdf>. W celu odczytania dokumentów <.doc> potrzebny jest standardowy edytor tekstów, zainstalowany w większości typów komputerów. W przypadku dokumentów <.pdf> wymagany jest program Adobe Acrobat Reader, który jest aplikacją, dostępną bezpłatnie w sieci Internet pod adresem: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.htm

Wybranie ikony BIP, umieszczonej w lewym górnym rogu ekranu, spowoduje połączenie ze stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej https://www.gov.pl/web/bip, redagowaną przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Natomiast wybór adresu internetowego Komisji, umieszczonego w prawym górnym rogu ekranu, spowoduje połączenie z główną stroną internetową Komisji Nadzoru Finansowego (http://www.knf.gov.pl).

W przypadku problemów z korzystaniem z Biuletynu prosimy o kontakt pod adresem info@knf.gov.pl

Podmiot udostępniający

UKNF

Informację wprowadził/a

Dagmara Domińska

Data wytworzenia

Data publikacji

Data ostatniej zmiany