Koordynator do spraw dostępności - Biuletyn Informacji Publicznej KNF

Data aktualizacji:

Koordynator dostępności odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz monitorowanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w UKNF.

Zadania Koordynatora dostępności:

1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
3. Monitorowanie działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego:

Elwira Łukawska - Starszy Specjalista w Departamencie Administracji
Telefon kontaktowy: 22 262-51-80 lub 539-147-306
e-mail: Elwira.Lukawska@knf.gov.pl  

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Podstawa Prawna
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 z późn. zm.)

Podmiot udostępniający

UKNF

Informację wprowadził/a

Monika Bogatko

Data wytworzenia

Data publikacji

Data ostatniej zmiany