Rejestr zmian wprowadzonych do Biuletynu Informacji Publicznej Komisji Nadzoru Finansowego

Data Użytkownik Opis
Monika Bogatko Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Halina Pazdan-Ignaciuk Aktualizacja treści zakładki Regulamin organizacyjny UKNF
Halina Pazdan-Ignaciuk Aktualizacja strony Statut UKNF
Halina Pazdan-Ignaciuk Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Monika Bogatko Utworzenie strony Orzecznictwo sądowe
Monika Bogatko Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Halina Pazdan-Ignaciuk Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Halina Pazdan-Ignaciuk Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Halina Pazdan-Ignaciuk Aktualizacja strony Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Halina Pazdan-Ignaciuk Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Joanna Czarnecka Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Monika Bogatko Aktualizacja strony Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Monika Bogatko Aktualizacja strony Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Halina Pazdan-Ignaciuk Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Joanna Czarnecka Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Aktualizacja zakładki Wykaz działających przedstawicielstw banków zagranicznych i instytucji kredytowych Halina Pazdan-Ignaciuk
Monika Bogatko Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Monika Bogatko Aktualizacja treści strony Skład KNF
Monika Bogatko Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Halina Pazdan-Ignaciuk Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Monika Bogatko Aktualizacja treści strony Skład KNF
Monika Bogatko Aktualizacja strony Przyjmowanie i załatwianie spraw w UKNF
Halina Pazdan-Ignaciuk Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Halina Pazdan-Ignaciuk Aktualizacja strony Dokumentacja kontroli przeprowadzonych w UKNF
Joanna Czarnecka Aktualizacja treści zakładki Rejestry umów zawartych przez UKNF
Monika Bogatko Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Halina Pazdan-Ignaciuk Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Halina Pazdan-Ignaciuk Aktualizacja treści strony Skład KNF
Monika Bogatko Aktualizacja treści zakładki Regulamin organizacyjny UKNF
Monika Bogatko Utworzenie strony Struktura organizacyjna UKNF
Monika Bogatko Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Halina Pazdan-Ignaciuk Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Halina Pazdan-Ignaciuk Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Halina Pazdan-Ignaciuk Aktualizacja treści zakładki Regulamin organizacyjny UKNF
Monika Bogatko Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Monika Bogatko Aktualizacja treści strony Skład KNF
Monika Bogatko Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Halina Pazdan-Ignaciuk Aktualizacja zakładki Wykaz działających przedstawicielstw banków zagranicznych i instytucji kredytowych
Monika Bogatko Aktualizacja strony Dokumentacja kontroli przeprowadzonych w UKNF
Monika Bogatko Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Halina Pazdan-Ignaciuk Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Joanna Czarnecka Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Monika Bogatko Aktualizacja treści strony Skład KNF
Halina Pazdan-Ignaciuk Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Monika Bogatko Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Monika Bogatko Aktualizacja zakładki Wykaz działających przedstawicielstw banków zagranicznych i instytucji kredytowych
Monika Bogatko Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Monika Bogatko Aktualizacja treści strony Skład KNF
Monika Bogatko Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Monika Bogatko Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Monika Bogatko Aktualizacja strony Przyjmowanie i załatwianie spraw w UKNF
Monika Bogatko Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Monika Bogatko Aktualizacja treści zakładki Regulamin organizacyjny UKNF
Monika Bogatko Aktualizacja treści zakładki Informacja o ustanowieniu kuratora w banku
Monika Bogatko Aktualizacja strony Statut UKNF
Monika Bogatko Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Monika Bogatko Aktualizacja zakładki Wykaz działających przedstawicielstw banków zagranicznych i instytucji kredytowych
Monika Bogatko Aktualizacja strony Wykaz uchylonych i wygasłych zezwoleń na otwarcie przedstawicielstwa udzielonych bankom zagranicznym i instytucjom kredytowym
Monika Bogatko Publikacja dokumentu - Polityka Certyfikacji Centrum Certyfikacji Portalu KNF
Joanna Czarnecka Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Joanna Czarnecka Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Dagmara Domińska Aktualizacja strony Wykaz uchylonych i wygasłych zezwoleń na otwarcie przedstawicielstwa udzielonych bankom zagranicznym i instytucjom kredytowym
Monika Bogatko Aktualizacja strony Przyjmowanie i załatwianie spraw w UKNF
Dagmara Domińska Aktualizacja zakładki Wykaz działających przedstawicielstw banków zagranicznych i instytucji kredytowych
Dagmara Domińska Aktualizacja zakładki Wykaz działających przedstawicielstw banków zagranicznych i instytucji kredytowych
Monika Bogatko Aktualizacja treści zakładki Informacja o ustanowieniu kuratora w banku
Halina Pazdan-Ignaciuk Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Monika Bogatko Aktualizacja treści zakładki Informacja o ustanowieniu kuratora w banku
Monika Bogatko Aktualizacja strony Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Monika Bogatko Aktualizacja treści zakładki Informacja o ustanowieniu kuratora w banku
Dagmara Domińska Aktualizacja strony Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej
Dagmara Domińska Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Monika Bogatko Aktualizacja treści zakładki Informacja o ustanowieniu kuratora w banku
Monika Bogatko Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Joanna Czarnecka Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Dagmara Domińska Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Dagmara Domińska Aktualizacja treści zakładki Regulamin organizacyjny UKNF
Dagmara Domińska Aktualizacja treści zakładki Informacja o ustanowieniu kuratora w banku
Dagmara Domińska Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Monika Bogatko Zmiana nazwy przedstawicielstwa
Monika Bogatko Aktualizacja treści strony Skład KNF
Dagmara Domińska Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Dagmara Domińska Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Dagmara Domińska Aktualizacja treści zakładki Informacja o ustanowieniu kuratora w banku
Dagmara Domińska Aktualizacja treści zakładki Informacja o ustanowieniu kuratora w banku
Monika Bogatko Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Dagmara Domińska Aktualizacja treści strony Skład KNF
Dagmara Domińska Aktualizacja treści strony Struktura organizacyjna UKNF
Dagmara Domińska Aktualizacja treści zakładki Rejestry umów zawartych przez UKNF
Dagmara Domińska Aktualizacja treści zakładki Zadania KNF
Dagmara Domińska Aktualizacja treści zakładki Status prawny KNF i UKNF
Monika Bogatko Utworzenie strony Deklaracja dostępności
Monika Bogatko Dodanie Raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Monika Bogatko Utworzenie strony Struktura organizacyjna UKNF
Dagmara Domińska Utworzenie strony Informacja o formularzach wniosków Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych (RPU)
Dagmara Domińska Utworzenie strony Zestawienie rejestrów, wykazów, ewidencji i list prowadzonych przez KNF
Dagmara Domińska Utworzenie strony Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Dagmara Domińska Utworzenie strony Udostępnienie informacji publicznej
Dagmara Domińska Utworzenie strony Przyjmowanie i załatwianie spraw w UKNF
Dagmara Domińska Utworzenie strony Zamówienia publiczne
Dagmara Domińska Utworzenie strony Rejestry umów zawartych przez UKNF
Dagmara Domińska Utworzenie strony Sprzedaż składników majątku ruchomego
Dagmara Domińska Utworzenie strony Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Dagmara Domińska Utworzenie strony Wartość składników majątkowych UKNF
Dagmara Domińska Utworzenie strony Dokumentacja kontroli przeprowadzonych w UKNF
Dagmara Domińska Utworzenie strony Regulamin organizacyjny UKNF
Dagmara Domińska Utworzenie strony Kierownictwo UKNF
Dagmara Domińska Utworzenie strony Sprawozdania z działalności UKNF i KNF
Monika Bogatko Utworzenie strony Redakcja BIP
Monika Bogatko Utworzenie strony Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej
Dagmara Domińska Utworzenia strony Lista ostrzeżeń publicznych KNF
Dagmara Domińska Utworzenie strony Wykaz zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, w których może być odbywany staż adaptacyjny w toku postępowania i uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza
Dagmara Domińska Utworzenie strony Wykaz uchylonych i wygasłych zezwoleń na otwarcie przedstawicielstwa udzielonych bankom zagranicznym i instytucjom kredytowym
Dagmara Domińska Utworzenie strony Wykaz działających przedstawicielstw banków zagranicznych i instytucji kredytowych
Dagmara Domińska Utworzenie strony Statut UKNF
Monika Bogatko Utworzenie strony Zadania KNF
Monika Bogatko Utworzenie strony Skład KNF
Monika Bogatko Utworzenie strony Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego
Monika Bogatko Utworzenie strony Informacja o ustanowieniu kuratora w banku
Administrator Utworzenie treści artykułu STATUS PRAWNY Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF)
Administrator Utworzenie treści strony głównej BIP