Rejestr zmian BIP - Biuletyn Informacji Publicznej KNF

Biuletyn Informacji Publicznej KNF i UKNF

Rejestr zmian wprowadzonych do Biuletynu Informacji Publicznej Komisji Nadzoru Finansowego

Data

Użytkownik

Dagmara Domińska

Opis

Utworzenie strony Sprawozdania z działalności UKNF i KNF

Data

Użytkownik

Monika Bogatko

Opis

Utworzenie strony Redakcja BIP

Data

Użytkownik

Monika Bogatko

Opis

Utworzenie strony Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Data

Użytkownik

Dagmara Domińska

Opis

Utworzenia strony Lista ostrzeżeń publicznych KNF

Data

Użytkownik

Dagmara Domińska

Opis

Utworzenie strony Wykaz zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, w których może być odbywany staż adaptacyjny w toku postępowania i uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza

Data

Użytkownik

Dagmara Domińska

Opis

Utworzenie strony Wykaz uchylonych i wygasłych zezwoleń na otwarcie przedstawicielstwa udzielonych bankom zagranicznym i instytucjom kredytowym

Data

Użytkownik

Dagmara Domińska

Opis

Utworzenie strony Wykaz działających przedstawicielstw banków zagranicznych i instytucji kredytowych

Data

Użytkownik

Dagmara Domińska

Opis

Utworzenie strony Statut UKNF

Data

Użytkownik

Monika Bogatko

Opis

Utworzenie strony Zadania KNF

Data

Użytkownik

Monika Bogatko

Opis

Utworzenie strony Skład KNF