Informacja o formularzach wniosków Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych (RPU) - Biuletyn Informacji Publicznej KNF

Data aktualizacji:

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające (Dz. U. z 2022 r. poz. 2059), Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że formularz elektroniczny służący do składania wniosków o wpis lub o zmianę wpisu, o którym mowa w § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, dostępny jest pod adresem internetowym https://wnioski.rpu.knf.gov.pl.

---------------------------

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2382), Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że formularz elektroniczny służący do składania wniosków, o którym mowa w § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, dostępny jest pod adresem internetowym https://wnioski.rpu.knf.gov.pl.

Podmiot udostępniający

UKNF

Informację wprowadził/a

Dagmara Domińska

Data wytworzenia

Data publikacji

Data ostatniej zmiany