Skład KNF - Biuletyn Informacji Publicznej KNF

Data aktualizacji:

Jacek Jastrzębski
Przewodniczący KNF

Marcin Mikołajczyk
Zastępca Przewodniczącego KNF 

Sebastian Skuza
Zastępca Przewodniczącego KNF 

Krystian Wiercioch
Zastępca Przewodniczącego KNF 

Pozostali członkowie: 

Jarosław Niezgoda
Przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych

Wacław Turek
Przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki 

Marcin Wroński
Przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego 

Paweł Szałamacha  
Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego delegowany przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego

Wojciech Dyduch
Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Grzegorz Karpiński
Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów

Piotr Tomaszewski
Przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Tomasz Chróstny
Przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Radosław Kujawa
Przedstawiciel ministra – Koordynatora Służb Specjalnych

Podmiot udostępniający

UKNF

Informację wprowadził/a

Monika Bogatko

Data wytworzenia

Data publikacji

Data ostatniej zmiany