Skład KNF

data aktualizacji

Jacek Jastrzębski
Przewodniczący KNF

Rafał Mikusiński 
Zastępca Przewodniczącego KNF  

Marcin Mikołajczyk
Zastępca Przewodniczącego KNF 

Krystian Wiercioch
Zastępca Przewodniczącego KNF 


Pozostali członkowie: 

Jarosław Niezgoda
Przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych

Aneta Rożek
Przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki 

Jan Wojtyła
Przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego 

Paweł Szałamacha  
Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego delegowany przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego

Wojciech Dyduch
Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Maciej Tomczak
Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów

Piotr Tomaszewski
Przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Tomasz Chróstny
Przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Stanisław Żaryn 
Przedstawiciel ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych

Podmiot udostępniający
UKNF
Informację wprowadził/a
Monika Bogatko
Data wytworzenia
Data publikacji
Data ostatniej zmiany
Powrót do strony głównej