Sprawozdania z działalności UKNF i KNF

data aktualizacji

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawia Prezesowi Rady Ministrów coroczne sprawozdanie ze swojej działalności oraz działalności Komisji Nadzoru Finansowego w terminie do dnia 31 lipca następnego roku. 
 
Sprawozdania z działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego dostępne są w serwisie internetowym KNF pod następującym linkiem: https://www.knf.gov.pl/publikacje_i_opracowania
Podmiot udostępniający
UKNF
Informację wprowadził/a
Dagmara Domińska
Data wytworzenia
Data publikacji
Data ostatniej zmiany
Powrót do strony głównej