Struktura organizacyjna UKNF

data aktualizacji

Dyrektor Generalny - Kamil Mroczka

Sekretariat tel.: (22) 262-57-77

 • Departament Zarządzania Strategicznego - (DZS)

  • p.o. Dyrektora - Krzysztof Marczak
  • Sekretariat tel.: (22) 262-57-77

Pion Nadzoru Bankowego – (PNB)

Dyrektor Zarządzający Pionem - Emil Radziszewski
Sekretariat tel.: (22) 262-40-53
 • Departament Licencji Bankowych – (DLB)

  • Dyrektor - Wojciech Konopka
  • Z-ca Dyrektora - Piotr Pawłowski
  • Sekretariat tel.: (22) 262-48-13
  • e-mail:dlb@knf.gov.pl
 • Departament Bankowości Komercyjnej – (DBK)

  • Dyrektor - Artur Ratasiewicz
  • Z-ca Dyrektora - Anna Wojczakowska
  • Z-ca Dyrektora - Joanna Zagórska-Bożek
  • Sekretariat tel.: (22) 262-48-17 
  • e-mail:dbk@knf.gov.pl
 • Departament Bankowości Spółdzielczej – (DBS)

  • Dyrektor - Bogdan Furtak
  • Z-ca Dyrektora - Urszula Leszczyńska
  • Z-ca Dyrektora - Artur Zając
  • Sekretariat tel.: (22) 262-48-11
  • e-mail:dbs@knf.gov.pl
 • Departament Inspekcji Bankowych – (DIB)

  • Dyrektor - Mariusz Hajduk
  • Z-ca Dyrektora - Agnieszka Jabłońska
  • Z-ca Dyrektora - Jolanta Olczak
  • Sekretariat tel.: (22) 262-46-47 
  • e-mail:dib@knf.gov.pl
 • Departament Bankowości Równoległej – (DBR)

Pion Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym – (PNK)

p.o. Dyrektora Zarządzającego Pionem - Piotr Koziński
Sekretariat tel.: (22) 262-55-05
 • Departament Firm Inwestycyjnych – (DIF)

  • Dyrektor - Agata Gawin 
  • Z-ca Dyrektora - Marta Kłosińska
  • Z-ca Dyrektora - Dorota Nowalińska
  • Sekretariat tel.: (22) 262-50-91
  • e-mail:dif@knf.gov.pl
 • Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych – (DFF)

  • Dyrektor - Piotr Koziński
  • Z-ca Dyrektora - Rafał Niedbała
  • Z-ca Dyrektora - Józef Andrzej Szerega
  • Sekretariat tel.: (22) 262-50-37
  • e-mail:dff@knf.gov.pl
 • Departament Spółek Publicznych – (DSP)

  • Dyrektor - Agnieszka Bogaj-Gryglicka
  • Z-ca Dyrektora - Magdalena Wysocka
  • Z-ca Dyrektora - Anna Wilgucka
  • Sekretariat tel.: (22) 262-54-01
  • e-mail:dsp@knf.gov.pl
 • Departament Infrastruktury i Obrotu Giełdowego – (DIO)

  • Dyrektor - Dorota Ubysz
  • Sekretariat tel.: (22) 262-55-15
  • e-mail:dno@knf.gov.pl

Pion Nadzoru Ubezpieczeniowego – (PNU)

Sekretariat tel.: (22) 262-49-55
 • Departament Licencji Ubezpieczeniowych – (DLU)

  • Dyrektor - Wojciech Kiziński
  • Z-ca Dyrektora - Ewa Krajewska
  • Sekretariat tel.: (22) 262-49-76
  • e-mail:dlu@knf.gov.pl
 • Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego – (DNU)

  • Dyrektor - Mariusz Smętek
  • Z-ca Dyrektora - Daria Ringwelska-Ładak
  • Z-ca Dyrektora - Paweł Lizak
  • Sekretariat tel.: (22) 262-53-33
  • e-mail:dnu@knf.gov.pl
 • Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych – (DIU)

  • p.o. Dyrektora - Sławomir Pomarański
  • Z-ca Dyrektora - Damian Kaczmarski
  • Sekretariat tel.: (22) 262-49-55
  • e-mail: diu@knf.gov.pl
 • Departament Nadzoru nad Systemem Zarządzania i Dystrybucją Ubezpieczeń – (DZD)

  • Dyrektor - Maciej Podlewski
  • p.o. Z-cy Dyrektora - Anna Wawrzeniecka
  • Sekretariat tel.: (22) 262-53-33
  • e-mail: dzd@knf.gov.pl

Pion Zarządzania i Organizacji – (PZO)

Dyrektor Zarządzający Pionem - Krzysztof Dąbrowski
 • Departament Organizacji, Controllingu i Budżetowania – (DOB)

  • p.o. Dyrektora - Marta Perycz
  • Z-ca Dyrektora - Zbigniew Bryczek
  • Sekretariat tel.: (22) 262-57-77
  • e-mail: dob@knf.gov.pl
 • Departament Zakupów – (DZA)

  • Dyrektor - Sławomir Małaczek
  • Sekretariat tel.: (22) 262-57-77
  • e-mail: dza@knf.gov.pl
 • Departament Administracji – (DAD)

  • Dyrektor - Rafał Kacprzak
  • Sekretariat tel.: (22) 262-58-40
  • e-mail: dad@knf.gov.pl
 • Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi – (DZL)

  • Dyrektor - Marta Perycz
  • Sekretariat tel.: (22) 262-50-98
  • e-mail: dzl@knf.gov.pl
 • Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji – (DBI)

  • Dyrektora - Bartłomiej Getlich

Pion Innowacji i Technologii – (PIT)

Dyrektor Zarządzający Pionem - Sławomir Flis
Sekretariat tel.: (22) 262-55-90
e-mail: pit@knf.gov.pl
 • Departament Informatyki – (DIT)

  • Dyrektor - Tomasz Wiśniewski
  • Z-ca Dyrektora - Dariusz Kobusiński
  • Sekretariat tel.: (22) 262-55-90
  • e-mail: dit@knf.gov.pl
 • Departament Cyberbezpieczeństwa – (DCB)

  • Dyrektor - Krzysztof Zieliński
  • p.o. Z-cy Dyrektora - Paweł Rzewuski
  • Sekretariat tel.: (22) 262-55-90
  • e-mail: dcb@knf.gov.pl
 • Departament Innowacji Finansowych FinTech – (DFT)

  • Dyrektor - Zbigniew Wiliński
  • Z-ca Dyrektora - Jakub Karmowski
  • Sekretariat tel.: (22) 262-55-90
  • e-mail: dft@knf.gov.pl
 • Centrum Analiz Danych Nadzorczych – (CAD)

  • p.o. Dyrektora - Mariusz Sienkiewicz 

Pion Prawno-Regulacyjny – (PPR)

 • Departament Prawny – (DPP) 

  • Dyrektor - Agata Tupaj-Cholewa
  • Z-ca Dyrektora - Arkadiusz Famirski
  • Z-ca Dyrektora - Łukasz Słapek
  • p.o. Z-cy Dyrektora - Łukasz Machalski
  • Sekretariat tel.: (22) 262-59-99
  • e-mail: dpp@knf.gov.pl
 • Departament Postępowań Sankcyjnych – (DPS)

  • Dyrektor - Anna Romanowska-Zielonka
  • Z-ca Dyrektora - Anna Redestowicz-Janczura
  • Sekretariat tel.: (22) 262-55-61
  • e-mail:dps@knf.gov.pl
 • Departament Spraw Karnych – (DSK)

  • Sekretariat tel.: (22) 262-55-61
  • Dyrektor - Maciej Kurzajewski
 • Departament Praktyk Rynkowych – (DPR)

  • Dyrektor - Agnieszka Kowalska
  • Sekretariat tel.: (22) 262-40-54
  • e-mail:dpr@knf.gov.pl
 • Departament Rozwoju Regulacji – (DRR)

  • Dyrektor - Kamil Liberadzki
  • Z-ca Dyrektora - Robert Wiśniewski
  • Sekretariat tel.: (22) 262-48-14
  • e-mail:drr@knf.gov.pl

Departament Analiz Ekonomicznych – (DAE)

 • Dyrektor - Michał Kruszka
 • Sekretariat tel.: (22) 262-51-53
 • e-mail:dae@knf.gov.pl 

Gabinet Komisji – (GKO)

 • Dyrektor - Magdalena Gronowska-Sienkiel
 • Z-ca Dyrektora - Małgorzata Konopacka
 • Sekretariat tel.: (22) 262-58-88
 • e-mail:gko_sekr@knf.gov.pl

Departament Komunikacji Społecznej – (DKS)

 • Dyrektor - Jacek Barszczewski
 • Z-ca Dyrektora - Daria Bujno
 • Sekretariat tel.: (22) 262-56-66
 • e-mail:dks@knf.gov.pl

Departament Audytu Wewnętrznego – (DAW)

 • Dyrektor - Karol Kwiatkowski
 • Sekretariat tel.: (22) 262-51-55
 • e-mail:daw@knf.gov.pl

Departament Compliance – (DCO)

 • Dyrektor - Monika Szpiganowicz
 • Z-ca Dyrektora - Stefan Bryndza
 • Sekretariat tel.: (22) 262-45-03
 • e-mail:dco@knf.gov.pl

Departament Współpracy Międzynarodowej – (DWM)

 • Dyrektor - Damian Jaworski
 • Sekretariat tel.: (22) 262-51-53
 • e-mail:dwm@knf.gov.pl
Podmiot udostępniający
UKNF
Informację wprowadził/a
Monika Bogatko
Data wytworzenia
Data publikacji
Data ostatniej zmiany
Powrót do strony głównej