Struktura organizacyjna UKNF

data aktualizacji

Dyrektor Generalna 

Dyrektor - Renata Oszast

Sekretariat tel.: (22) 262-57-77

  Pion Nadzoru Bankowego – (PNB)

  Dyrektor Zarządzający Pionem - Emil Radziszewski
  Sekretariat tel.: (22) 262-40-53
  • Departament Licencji Bankowych – (DLB)

   • Dyrektor - Wojciech Konopka
   • Z-ca Dyrektora - Piotr Pawłowski
   • Sekretariat tel.: (22) 262-48-13
  • Departament Bankowości Komercyjnej – (DBK)

   • Dyrektor - Artur Ratasiewicz
   • Z-ca Dyrektora - Anna Wojczakowska
   • Z-ca Dyrektora - Joanna Zagórska-Bożek
   • Sekretariat tel.: (22) 262-48-17 
  • Departament Bankowości Spółdzielczej – (DBS)

   • Dyrektor - Bogdan Furtak
   • Z-ca Dyrektora - Urszula Leszczyńska
   • Z-ca Dyrektora - Artur Zając
   • Sekretariat tel.: (22) 262-48-11
  • Departament Inspekcji Bankowych – (DIB)

   • Dyrektor - Krzysztof Owczarek
   • Z-ca Dyrektora - Agnieszka Jabłońska
   • Z-ca Dyrektora - Jolanta Olczak
   • Sekretariat tel.: (22) 262-46-47 
  • Departament Bankowości Równoległej – (DBR)

   • Dyrektor - Sebastian Bogdan
   • Z-ca Dyrektora - Lilla Szkop
   • Sekretariat tel.:  (22) 262-41-26

  Pion Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym – (PNK)

  p.o. Dyrektora Zarządzającego Pionem - Piotr Koziński
  Sekretariat tel.: (22) 262-55-05
  • Departament Firm Inwestycyjnych – (DIF)

   • Dyrektor - Agata Gawin 
   • Z-ca Dyrektora - Marta Kłosińska
   • Z-ca Dyrektora - Dorota Nowalińska
   • Sekretariat tel.: (22) 262-50-91
  • Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych – (DFF)

   • Dyrektor - Piotr Koziński
   • Z-ca Dyrektora - Rafał Niedbała
   • Z-ca Dyrektora - Józef Andrzej Szerega
   • Sekretariat tel.: (22) 262-50-37
  • Departament Spółek Publicznych – (DSP)

   • Dyrektor - Agnieszka Bogaj-Gryglicka
   • Z-ca Dyrektora - Magdalena Wysocka
   • Z-ca Dyrektora - Anna Wilgucka
   • Sekretariat tel.: (22) 262-54-01
  • Departament Infrastruktury i Obrotu Giełdowego – (DIO)

   • Dyrektor - Dorota Ubysz
   • Sekretariat tel.: (22) 262-55-15

  Pion Nadzoru Ubezpieczeniowego – (PNU)

  Sekretariat tel.: (22) 262-49-55
  • Departament Licencji Ubezpieczeniowych – (DLU)

   • Dyrektor - Wojciech Kiziński
   • Z-ca Dyrektora - Ewa Krajewska
   • Sekretariat tel.: (22) 262-49-76
  • Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego – (DNU)

   • Dyrektor - Mariusz Smętek
   • Z-ca Dyrektora - Daria Ringwelska
   • Z-ca Dyrektora - Paweł Lizak
   • Sekretariat tel.: (22) 262-54-85
  • Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych – (DIU)

   • p.o. Dyrektora - Sławomir Pomarański
   • Z-ca Dyrektora - Damian Kaczmarski
   • Sekretariat tel.: (22) 262-49-55
  • Departament Nadzoru nad Systemem Zarządzania i Dystrybucją Ubezpieczeń – (DZD)

   • Dyrektor - Maciej Podlewski
   • p.o. Z-cy Dyrektora - Anna Wawrzeniecka
   • Sekretariat tel.: (22) 262-53-33

  Pion Zarządzania i Organizacji – (PZO)

  • Departament Finansów (DFN)

   • Dyrektor - Zbigniew Bryczek
   • Sekretariat tel.: (22) 262-57-77
  • Departament Zakupów – (DZA)

   • Dyrektor - Sławomir Małaczek
   • Sekretariat tel.: (22) 262-57-77
  • Departament Administracji – (DAD)

   • Dyrektor - Rafał Kacprzak
   • Sekretariat tel.: (22) 262-57-77
  • Departament Strategii i Efektywności Organizacyjnej (DSE)

   • Dyrektor - Joanna Marzycka
   • Sekretariat tel.: (22) 262-57-77

  Pion Informatyczny – (PIT)

  Sekretariat tel.: (22) 262-55-90
  • Departament Informatyki – (DIT)

   • Dyrektor - Tomasz Wiśniewski
   • Z-ca Dyrektora - Dariusz Kobusiński
   • Sekretariat tel.: (22) 262-55-90
  • Centrum Analiz Danych Nadzorczych – (CAD)

   • Dyrektor - Mariusz Sienkiewicz 
   • Sekretariat tel.: (22) 262-55-90

  Pion Bezpieczeństwa - (PBZ)

  Dyrektor Zarządzający Pionem - Krzysztof Dąbrowski
  Sekretariat tel.: (22) 262-56-56
  • Departament Cyberbezpieczeństwa – (DCB)

   • Dyrektor - Krzysztof Zieliński
   • p.o. Z-cy Dyrektora - Paweł Rzewuski
   • Sekretariat tel.: (22) 262-56-56
  • Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji – (DBI)

   • Dyrektor - Bartłomiej Getlich
   • Sekretariat tel.: (22) 262-56-56

  Pion Prawno-Regulacyjny – (PPR)

  • Departament Prawny – (DPP) 

   • Dyrektor - Agata Tupaj-Cholewa
   • Z-ca Dyrektora - Łukasz Słapek
   • Z-ca Dyrektora - Łukasz Machalski
   • Sekretariat tel.: (22) 262-59-99
  • Departament Postępowań Sankcyjnych – (DPS)

   • Dyrektor - Anna Romanowska-Zielonka
   • Z-ca Dyrektora - Anna Redestowicz-Janczura
   • Sekretariat tel.: (22) 262-55-61
  • Departament Spraw Karnych – (DSK)

   • Dyrektor - Norbert Sewruk
   • Z-ca Dyrektora - Katarzyna Bartold
   • Sekretariat tel.: (22) 262-55-61
  • Departament Instytucji Pożyczkowych (DIP) 

   • Dyrektor - Agnieszka Kowalska
   • Sekretariat tel.: (22) 262-40-54
  • Departament Compliance – (DCO)

   • Dyrektor - Justyna Emmerle-Kliniewska
   • p.o. Z-cy Dyrektora - Anna Grądziel 
   • Sekretariat tel.: (22) 262-57-98; (22) 262-57-79
  • Departament Rozwoju Regulacji – (DRR)

   • Dyrektor - Kamil Liberadzki
   • Z-ca Dyrektora - Robert Wiśniewski
   • Sekretariat tel.: (22) 262-48-14
  • Departament Analiz Ekonomicznych – (DAE)

   • Dyrektor - Michał Kruszka
   • Sekretariat tel.: (22) 262-51-53

  Gabinet Komisji – (GKO)

  • Dyrektor - Magdalena Gronowska-Sienkiel
  • p.o. Z-cy Dyrektora - Dominika Strzelczyk
  • Sekretariat tel.: (22) 262-58-88

  Departament Komunikacji Społecznej – (DKS)

  • Dyrektor - Jacek Barszczewski
  • Z-ca Dyrektora - Daria Bujno
  • Sekretariat tel.: (22) 262-56-66

  Departament Audytu Wewnętrznego – (DAW)

  • Dyrektor - Karol Kwiatkowski
  • Sekretariat tel.: (22) 262-51-55

  Departament Współpracy Międzynarodowej – (DWM)

  • Dyrektor - Damian Jaworski
  • Sekretariat tel.: (22) 262-51-53

  Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi – (DZL)

  • Dyrektor - Marta Perycz
  • Sekretariat tel.: (22) 262-50-98

  Departament Innowacji Finansowych FinTech – (DFT)

  • Dyrektor - Zbigniew Wiliński
  • p.o. Z-cy Dyrektora - Mateusz Włodarczyk
  • Sekretariat tel.: (22) 262-56-56
   Podmiot udostępniający
   UKNF
   Informację wprowadził/a
   Monika Bogatko
   Data wytworzenia
   Data publikacji
   Data ostatniej zmiany
   Powrót do strony głównej