Struktura organizacyjna UKNF - Biuletyn Informacji Publicznej KNF

Data aktualizacji:
Dyrektor Generalny 
 • Dyrektor - Marta Perycz
 • Sekretariat tel.: (22) 262-44-99
  Pion Nadzoru Bankowego – (PNB)
  Dyrektor Zarządzający Pionem - Emil Radziszewski 

  Sekretariat tel.: (22) 262-40-53

  Departament Licencji Bankowych – (DLB)
  • Dyrektor - Wojciech Konopka
  • Z-ca Dyrektora - Piotr Pawłowski
  • Sekretariat tel.: (22) 262-48-13
  Departament Bankowości Komercyjnej – (DBK)
  • Dyrektor - Artur Ratasiewicz
  • Z-ca Dyrektora - Anna Wojczakowska
  • Z-ca Dyrektora - Joanna Zagórska-Bożek
  • Sekretariat tel.: (22) 262-48-17 
  Departament Bankowości Spółdzielczej – (DBS)
  • Dyrektor - Bogdan Furtak
  • Z-ca Dyrektora - Urszula Leszczyńska
  • Z-ca Dyrektora - Artur Zając
  • Sekretariat tel.: (22) 262-48-11
  Departament Inspekcji Bankowych – (DIB)
  • Dyrektor - Krzysztof Owczarek
  • Z-ca Dyrektora - Agnieszka Jabłońska
  • Z-ca Dyrektora - Jolanta Olczak
  • Sekretariat tel.: (22) 262-46-47 
  Departament Bankowości Równoległej – (DBR)
  • Dyrektor - Sebastian Bogdan
  • Z-ca Dyrektora - Lilla Szkop
  • Z-ca Dyrektora - Małgorzata Korsakowska-Słowik
  • Sekretariat tel.:  (22) 262-41-26
  Zespół Analizy Zgłoszeń i Sygnałów (ZAZ)
  Pion Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym – (PNK)
  Dyrektor Zarządzający Pionem - Piotr Koziński 

  Sekretariat tel.: (22) 262-55-05

  Departament Firm Inwestycyjnych – (DIF)
  • Dyrektor - Agata Gawin 
  • Z-ca Dyrektora - Marta Kłosińska
  • Z-ca Dyrektora - Dorota Nowalińska
  • Sekretariat tel.: (22) 262-50-91
  Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych – (DFF)
  • Dyrektor - Rafał Niedbała
  • Z-ca Dyrektora - Józef Andrzej Szerega
  • Z-ca Dyrektora - Aleksandra Gromniak-Kołek
  • Sekretariat tel.: (22) 262-50-37
  Departament Spółek Publicznych – (DSP)
  • Dyrektor - Agnieszka Bogaj-Gryglicka
  • Z-ca Dyrektora - Magdalena Wysocka
  • p.o. Z-cy Dyrektora - Ireneusz Matusielański
  • Sekretariat tel.: (22) 262-54-01
  Departament Infrastruktury i Obrotu Giełdowego – (DIO)
  • Dyrektor - Dorota Ubysz
  • Z-ca Dyrektora - Arkadiusz Jaskólski
  • Z-ca Dyrektora - Robert Lizak
  • Sekretariat tel.: (22) 262-55-15
  Pion Nadzoru Ubezpieczeniowego – (PNU)

  Sekretariat tel.: (22) 262-49-55

  Departament Licencji Ubezpieczeniowych – (DLU)
  • Dyrektor - Wojciech Kiziński
  • Z-ca Dyrektora - Ewa Krajewska
  • Sekretariat tel.: (22) 262-49-76
  Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego – (DNU)
  • Dyrektor - Mariusz Smętek
  • Z-ca Dyrektora - Daria Ringwelska
  • Z-ca Dyrektora - Paweł Lizak
  • Sekretariat tel.: (22) 262-54-85
  Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych – (DIU)
  • p.o. Dyrektora - Sławomir Pomarański
  • Z-ca Dyrektora - Damian Kaczmarski
  • Sekretariat tel.: (22) 262-49-55
  Departament Nadzoru nad Systemem Zarządzania i Dystrybucją Ubezpieczeń – (DZD)
  • Dyrektor - Maciej Podlewski
  • Z-ca Dyrektora - Anna Wawrzeniecka
  • Sekretariat tel.: (22) 262-53-33
  Pion Zarządzania i Organizacji – (PZO)
  Departament Finansów (DFN)
  • Dyrektor - Zbigniew Bryczek
  • Sekretariat tel.: (22) 262-57-77
  Departament Zakupów – (DZA)
  • Dyrektor - Sławomir Małaczek
  • Sekretariat tel.: (22) 262-57-77
  Departament Administracji – (DAD)
  • Dyrektor - Rafał Kacprzak
  • Sekretariat tel.: (22) 262-57-77
  Departament Strategii i Efektywności Organizacyjnej (DSE)
  • Dyrektor - Joanna Marzycka
  • Sekretariat tel.: (22) 262-57-77
  Pion Informatyczny – (PIT)

  Sekretariat tel.: (22) 262-55-90

  Departament Informatyki – (DIT)
  • Dyrektor - Tomasz Wiśniewski
  • Z-ca Dyrektora - Dariusz Kobusiński
  • Sekretariat tel.: (22) 262-55-90
  Centrum Analiz Danych Nadzorczych – (CAD)
  • Dyrektor - Mariusz Sienkiewicz 
  • Sekretariat tel.: (22) 262-55-90
  Pion Bezpieczeństwa - (PBZ)
  Dyrektor Zarządzający Pionem - Krzysztof Dąbrowski 

  Sekretariat tel.: (22) 262-56-56

  Departament Cyberbezpieczeństwa – (DCB)
  • Dyrektor - Krzysztof Zieliński
  • Z-ca Dyrektora - Paweł Rzewuski
  • Sekretariat tel.: (22) 262-56-56
  Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji – (DBI)
  • Dyrektor - Bartłomiej Getlich
  • Sekretariat tel.: (22) 262-56-56
  Pion Prawno-Regulacyjny – (PPR)
  Departament Prawny – (DPP) 
  • p.o. Dyrektora - Magdalena Gronowska-Sienkiel
  • Z-ca Dyrektora - Łukasz Słapek
  • Z-ca Dyrektora - Łukasz Machalski
  • p.o. Z-cy Dyrektora - Dominika Waltz-Komierowska
  • Sekretariat tel.: (22) 262-59-99
  Departament Postępowań Sankcyjnych – (DPS)
  • Dyrektor - Anna Romanowska-Zielonka
  • Z-ca Dyrektora - Anna Redestowicz-Janczura
  • Sekretariat tel.: (22) 262-55-61
  Departament Spraw Karnych – (DSK)
  • Dyrektor - Norbert Sewruk
  • Z-ca Dyrektora - Katarzyna Bartold
  • Sekretariat tel.: (22) 262-56-50
  Departament Instytucji Pożyczkowych (DIP) 
  • Dyrektor - Agnieszka Kowalska
  • Sekretariat tel.: (22) 262-40-54
  Departament Compliance – (DCO)
  • Dyrektor - Justyna Emmerle-Kliniewska
  • p.o. Z-cy Dyrektora - Justyna Kowalczyk
  • Sekretariat tel.: (22) 262-57-79
  Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy – (DML)
  • p.o. Dyrektora - Justyna Emmerle-Kliniewska
  • Z-ca Dyrektora - Anna Grądziel 
  • Sekretariat tel.: (22) 262-57-79
  Departament Rozwoju Regulacji – (DRR)
  • p.o. Dyrektora - Janusz Ryfka
  • Sekretariat tel.: (22) 262-48-14
  Departament Analiz Ekonomicznych – (DAE)
  • Dyrektor - Michał Kruszka
  • Sekretariat tel.: (22) 262-51-53
  Gabinet Komisji – (GKO)
  • Dyrektor - Magdalena Gronowska-Sienkiel
  • Z-ca Dyrektora - Dominika Strzelczyk
  • Sekretariat tel.: (22) 262-58-88
  Departament Komunikacji Społecznej – (DKS)
  • Dyrektor - Jacek Barszczewski
  • Z-ca Dyrektora - Daria Bujno
  • Sekretariat tel.: (22) 262-56-66
  Departament Audytu Wewnętrznego – (DAW)
  • Dyrektor - Karol Kwiatkowski
  • Sekretariat tel.: (22) 262-51-55
  Departament Współpracy Międzynarodowej – (DWM)
  • Dyrektor - Damian Jaworski
  • Sekretariat tel.: (22) 262-51-53
  Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi – (DZL)
  • p.o. Dyrektora - Marta Perycz
  • p.o. Z-cy Dyrektora - Justyna Hetmanowska-Graf
  • Sekretariat tel.: (22) 262-50-98
  Departament Innowacji Finansowych FinTech – (DFT)
  • Dyrektor - Zbigniew Wiliński
  • Z-ca Dyrektora - Mateusz Włodarczyk
  • Sekretariat tel.: (22) 262-56-56
  Zespół Nadzoru nad Rynkiem Kryptoaktywów (ZRK)
  Zespół Nadzoru nad Rynkiem Wtórnym Nieobsługiwanych Kredytów (ZWK)

  Podmiot udostępniający

  UKNF

  Informację wprowadził/a

  Dagmara Domińska

  Data wytworzenia

  Data publikacji

  Data ostatniej zmiany