Dokumentacja kontroli przeprowadzonych w UKNF - Biuletyn Informacji Publicznej KNF

Data aktualizacji:
Rok 2023
 • Organ kontrolny: Najwyższa Izba Kontroli
  Termin przeprowadzenia kontroli: 3 stycznia – 11 kwietnia 2023 r.
  Przedmiot kontroli: Wykonanie budżetu państwa w 2022 r. – wykonanie planu finansowego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
  Wystąpienie pokontrolne: https://www.nik.gov.pl/analiza-budzetu-panstwa/archiwum/kontrole-czastkowe-2022.html
 • Organ kontrolny: Państwowa Inspekcja Pracy
  Termin przeprowadzenia kontroli: 4 - 20 września 2023 r.
 • Organ kontrolny: Ministerstwo Obrony Narodowej
  Termin przeprowadzenia kontroli: 6 września 2023 r.
  Przedmiot kontroli: Kontrola realizacji zadań obronnych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego
Rok 2022
 • Organ kontrolny: Archiwum Akt Nowych
  Termin przeprowadzenia kontroli: 13 -15 kwietnia 2022 r.
  Przedmiot kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  Informacja o wynikach kontroli: dokumenty kontroli stanowiące informację publiczną są udostępniane na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 • Organ kontrolny: Najwyższa Izba Kontroli 
  Termin przeprowadzenia kontroli: 20 kwietnia – 16 czerwca 2022 r.
  Przedmiot kontroli: Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad procesem identyfikowania i upubliczniania informacji poufnych przez Polski Koncern Naftowy Orlen SA w Płocku
  Informacja o wynikach kontroli: https://www.nik.gov.pl/kontrole/S/22/003/LPO/ 
 • Organ kontrolny: Najwyższa Izba Kontroli 
  Termin przeprowadzenia kontroli: 4 stycznia – 6 kwietnia 2022 r.
  Przedmiot kontroli: Wykonanie budżetu państwa w 2021 r. - wykonanie planu finansowego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
  Wystąpienie pokontrolne: https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/22/001/KBF/ 
Rok 2021
 • Organ kontrolny: Najwyższa Izba Kontroli
  Termin przeprowadzenia kontroli: 7 stycznia – 9 kwietnia 2021 r.
  Przedmiot kontroli: Wykonanie budżetu państwa w 2020 r.
  Wystąpienie pokontrolne: https://www.nik.gov.pl/plik/id,24306.pdf 
 • Organ kontrolny: Najwyższa Izba Kontroli
  Termin przeprowadzenia kontroli: 23 czerwca – 8 października 2021 r.
  Przedmiot kontroli: Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad działaniami naprawczymi wybranych banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
  Wystąpienie pokontrolne: https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/21/010/KBF/ 
 • Organ kontrolny: Najwyższa Izba Kontroli
  Termin przeprowadzenia kontroli: 2 listopada 2021 r. – 16 września 2022 r.
  Przedmiot kontroli: Nadzór sprawowany przez Komisję Nadzoru Finansowego i jej Urząd nad Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo Kredytową w Wołominie
  Wystąpienie pokontrolne: https://www.nik.gov.pl/kontrole/I/21/002/KBF/
  Stanowisko UKNF odnośnie do Wystąpienia pokontrolnego
Rok 2020
 • Organ kontrolny: Najwyższa Izba Kontroli
  Termin przeprowadzenia kontroli: 14 stycznia – 10 kwietnia 2020 r.
  Przedmiot kontroli: Wykonanie budżetu państwa w 2019 r.
  Wystąpienie pokontrolne: https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/20/001/KBF/
 • Organ kontrolny: Państwowa Inspekcja Pracy
  Termin przeprowadzenia kontroli: 5 lutego 2020 r. – 9 marca 2021 r. 
 • Organ kontrolny: Najwyższa Izba Kontroli
  Termin przeprowadzenia kontroli: 7 września – 27 listopada 2020 r.
  Przedmiot kontroli: Nadzór nad rynkiem funduszy inwestycyjnych (identyfikacja i analiza ryzyka w działalności podmiotów rynku funduszy inwestycyjnych oraz czynności poinspekcyjne i dalsze działania nadzorcze podejmowane przez organ nadzoru)
  Informacja o wynikach kontroli: https://www.nik.gov.pl/plik/id,24628,vp,27375.pdf
 • Organ kontrolny: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  Termin przeprowadzenia kontroli: 12 października – 6 listopada 2020 r.
  Przedmiot kontroli: Kontrola w zakresie bezpieczeństwa fizycznego zabezpieczenia informacji niejawnych
  Dokumenty: dokumenty kontroli stanowiące informację publiczną są udostępniane na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
Rok 2019
 • Organ kontrolny: Najwyższa Izba Kontroli
  Termin przeprowadzenia kontroli: 3 stycznia - 4 kwietnia 2019 r.
  Przedmiot kontroli: Wykonanie budżetu państwa w 2019 r.
  Wystąpienie pokontrolne: https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/20/001/ 
 • Organ kontrolny: Najwyższa Izba Kontroli
  Termin przeprowadzenia kontroli: 24 czerwca - 15 listopada 2019 r.
  Przedmiot kontroli: Tworzenie warunków dla innowacji na rynku finansowym
  Informacja o wynikach kontroli: https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/19/010/KBF/ 
 • Organ kontrolny: Państwowa Inspekcja Pracy
  Termin przeprowadzenia kontroli: 15, 21, 28 listopada oraz 12 – 13 grudnia 2019 r.
Rok 2018
 • Organ kontrolny: Państwowa Inspekcja Pracy
  Termin przeprowadzenia kontroli: 4 - 30 stycznia 2018 r.
 • Organ kontrolny: Najwyższa Izba Kontroli
  Termin przeprowadzenia kontroli: 4 stycznia - 4 kwietnia 2018 r.
  Przedmiot kontroli: Wykonanie budżetu państwa w 2018 r.
  Wystąpienie pokontrolne: https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/19/001/
 • Organ kontrolny: Najwyższa Izba Kontroli
  Termin przeprowadzenia kontroli: 28 maja - 31 sierpnia 2018 r.
  Przedmiot kontroli: Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym
  Informacja o wynikach kontroli: https://www.nik.gov.pl/plik/id,21513,vp,24159.pdf
 • Organ kontrolny: Państwowa Inspekcja Pracy
  Termin przeprowadzenia kontroli: 20 czerwca oraz 4 i 12 lipca 2018 r.
 • Organ kontrolny: Najwyższa Izba Kontroli
  Termin przeprowadzenia kontroli: 23 października 2018 r. - 11 lipca 2019 r.
  Przedmiot kontroli: Działalność organów, instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek finansowy wobec GetBack SA, podmiotów oferujących jej papiery wartościowe oraz ją audytujących
  Informacja o wynikach kontroli: https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/18/112/KBF/
 • Organ kontrolny: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
  Termin przeprowadzenia kontroli: 29 października 2018 r.
  Przedmiot kontroli: Kontrola interwencyjna dotycząca higieny pracy w budynku przy ul. Pięknej 20 w Warszawie
  Dokumenty: dokumenty kontroli stanowiące informację publiczną są udostępniane na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
Rok 2017
 • Organ kontrolny: Najwyższa Izba Kontroli 
  Przedmiot kontroli: Kontrola w zakresie zapewnienia stabilności sektora bankowego w latach 2015-2017 (do 5 grudnia 2017 r.)
  Informacja o wynikach kontroli: https://www.nik.gov.pl/plik/id,18631,vp,21230.pdf
 • Organ kontrolny: Najwyższa Izba Kontroli 
  Przedmiot kontroli: Kontrola w zakresie ochrony praw konsumentów korzystających z kredytów objętych ryzykiem walutowym w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 13 listopada 2017 r.
  Informacja o wynikach kontroli: https://www.nik.gov.pl/plik/id,17566,vp,20139.pdf
 • Organ kontrolny: Archiwum Akt Nowych
  Termin przeprowadzenia kontroli: 23 maja - 5 czerwca 2017 r.
  Przedmiot kontroli: Kontrola archiwów zakładowych w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  Dokumenty: Wystąpienie pokontrolne (plik PDF)
 • Organ kontrolny: Najwyższa Izba Kontroli 
  Termin przeprowadzenia kontroli: 3 stycznia - 4 kwietnia 2017 r.
  Przedmiot kontroli: Wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w części 70 - Komisja Nadzoru Finansowego
  Dokumenty: Wystąpienie pokontrolne (plik PDF)
Rok 2016
 • Organ kontrolny: Najwyższa Izba Kontroli 
  Dokumenty: Wyniki kontroli NIK dotyczącej sprawowania przez Komisję Nadzoru Finansowego nadzoru nad Spółdzielczym Bankiem Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank) w latach 2013-2015
  Wystąpienie pokontrolne (plik PDF)
  Końcowe stanowisko UKNF (plik PDF)
 • Organ kontrolny: Najwyższa Izba Kontroli
  Termin przeprowadzenia kontroli: 29 czerwca - 25 października 2016 r.
  Przedmiot kontroli: Ochrona praw nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego
 • Organ kontrolny: Najwyższa Izba Kontroli
  Termin przeprowadzenia kontroli: 29 stycznia - 4 kwietnia 2016 r.
  Przedmiot kontroli: Wykonanie budżetu państwa w 2015 r. w części 70 - Komisja Nadzoru Finansowego
  Dokumenty: Wystąpienie pokontrolne (plik PDF)
Rok 2015
 • Organ kontrolny: Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
  Termin przeprowadzenia kontroli: wrzesień 2015 r. – 2 października 2015 r., 5 października 2015 r., 8 października 2015 r.
  Przedmiot kontroli: Kontrola prawidłowości wywiązywania się przez UKNF z zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych
  Zalecenia: brak
 • Organ kontrolny: Najwyższa Izba Kontroli 
  Dokumenty: Wyniki kontroli NIK dotyczącej nadzoru nad publicznym obrotem instrumentami finansowymi. KNF uzyskała ocenę pozytywną, co stanowi najwyższą ocenę w trzystopniowej skali stosowanej przez NIK
  Wystąpienie pokontrolne (plik PDF)
  Końcowe stanowisko UKNF (plik PDF)                     
 • Organ kontrolny: Najwyższa Izba Kontroli 
  Termin przeprowadzenia kontroli: 29 stycznia - 3 kwietnia 2015 r.
  Przedmiot kontroli: Wykonanie budżetu państwa w 2014 r. w części 70 - Komisja Nadzoru Finansowego
  Dokumenty: Wystąpienie pokontrolne (plik PDF)
Rok 2014
 • Organ kontrolny: Najwyższa Izba Kontroli 
  Termin przeprowadzenia kontroli: 28 sierpnia - 31 grudnia 2014 r.
  Przedmiot kontroli: Kontrola w zakresie nadzoru nad publicznym obrotem instrumentami finansowymi
  Dokumenty: Wystąpienie pokontrolne (plik PDF)
 • Organ kontrolny: Najwyższa Izba Kontroli 
  Termin przeprowadzenia kontroli: 8 stycznia - 4 kwietnia 2014 r.
  Przedmiot kontroli: Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. w części 70 - Komisja Nadzoru Finansowego
  Dokumenty: Wystąpienie pokontrolne (plik PDF)
Rok 2013
Rok 2012
 • Organ kontrolny: Najwyższa Izba Kontroli 
  Termin przeprowadzenia kontroli: 9 stycznia - 29 marca 2012 r.
  Przedmiot kontroli: Wykonanie budżetu państwa w 2011 r. w części 70 - Komisja Nadzoru Finansowego
  Dokumenty: Wystąpienie pokontrolne (plik PDF)
Rok 2011
 • Organ kontrolny: Najwyższa Izba Kontroli 
  Termin przeprowadzenia kontroli: 10 stycznia - 31 marca 2011 r.
  Przedmiot kontroli: Wykonanie budżetu państwa w 2010 r. w części 70 - Komisja Nadzoru Finansowego
  Dokumenty: Wystąpienie pokontrolne (plik PDF)
 • Organ kontrolny: Najwyższa Izba Kontroli 
  Termin przeprowadzenia kontroli: 18 lipca - 2 grudnia 2011 r.
  Przedmiot kontroli: Wybrane aspekty bezpieczeństwa sektora finansowego
Rok 2010
 • Organ kontrolny: Najwyższa Izba Kontroli 
  Przedmiot kontroli: Wykonanie budżetu państwa w 2009 r. w części 70 - Komisja Nadzoru Finansowego
  Dokumenty: Wystąpienie pokontrolne (plik PDF)
 • Organ kontrolny: I Oddział ZUS w Warszawie 
  Termin przeprowadzenia kontroli: 8 - 14 września 2010 r.
  Przedmiot kontroli: Kontrola prawidłowości odprowadzania składek
  Zalecenia: brak
 • Organ kontrolny: Najwyższa Izba Kontroli 
  Termin przeprowadzenia kontroli: 22 czerwca - 6 września 2010 r.
  Przedmiot kontroli: Kontrola w zakresie prawidłowości dokonywania wydatków związanych z realizacją szkoleń
  Dokumenty: Wystąpienie pokontrolne (plik PDF)
 • Organ kontrolny: Państwowa Inspekcja Pracy 
  Termin przeprowadzenia kontroli: 18 - 19 maja 2010 r. 
 • Organ kontrolny: Archiwum Akt Nowych 
  Termin przeprowadzenia kontroli: 4 marca 2010 r.
  Przedmiot kontroli: Kontrola archiwów zakładowych w zakresie wykonywania postanowień ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 673, z późn. zm.). W jej wyniku opracowano Protokół kontroli oraz zalecenia pokontrolne
  Dokumenty: Wystąpienie pokontrolne (plik PDF)
Rok 2009
 • Organ kontrolny: Najwyższa Izba Kontroli 
  Przedmiot kontroli: Wykonanie budżetu państwa w 2008 r. w części 70 - Komisja Nadzoru Finansowego
  Dokumenty: Wystąpienie pokontrolne (plik PDF)
 • Organ kontrolny: Najwyższa Izba Kontroli 
  Przedmiot kontroli: Kontrola w zakresie stabilności sektora bankowego w latach 2008-2009
  Dokumenty: Wystąpienie pokontrolne (plik PDF)
 • Organ kontrolny: Państwowa Inspekcja Pracy 
  Termin przeprowadzenia kontroli: 24 i 28 września 2009 r. 
 • Organ kontrolny: Archiwum Akt Nowych 
  Termin przeprowadzenia kontroli: 2 kwietnia 2009 r. 
  Przedmiot kontroli: Kontrola dotycząca przygotowania do przekazania Archiwum Akt Nowych materiałów archiwalnych KPWiG
  Dokumenty: Wystąpienie pokontrolne (plik PDF)
Rok 2008
 • Organ kontrolny: Najwyższa Izba Kontroli 
  Przedmiot kontroli: Wykonanie budżetu państwa w 2007 r. w części 70 - Komisja Nadzoru Finansowego
  Dokumenty: Wystąpienie pokontrolne (plik PDF)
 • Organ kontrolny: Państwowa Inspekcja Pracy 
  Termin przeprowadzenia kontroli: 12 i 16 września 2008 r. 
 • Organ kontrolny: Archiwum Akt Nowych 
  Termin przeprowadzenia kontroli: 16 września 2008 r. 
  Przedmiot kontroli: Kontrola prawidłowości przygotowania akt archiwalnych do przekazania do Archiwum Akt Nowych
  Dokumenty: Wystąpienie pokontrolne (plik PDF)
 • Organ kontrolny: Państwowa Inspekcja Pracy 
  Termin przeprowadzenia kontroli: 2 - 7 kwietnia 2008 r. 

Podmiot udostępniający

UKNF

Informację wprowadził/a

Dagmara Domińska

Data wytworzenia

Data publikacji

Data ostatniej zmiany