Wartość składników majątkowych UKNF

data aktualizacji

Według stanu na dzień 31.12.2020 r.:

  • Wartość bilansowa środków trwałych – 116 731 560,25 zł
  • Wartość bilansowa wartości niematerialnych i prawnych – 22 946 843,71 zł
Podmiot udostępniający
UKNF
Informację wprowadził/a
Dagmara Domińska
Data wytworzenia
Data publikacji
Data ostatniej zmiany
Powrót do strony głównej