Wartość składników majątkowych UKNF - Biuletyn Informacji Publicznej KNF

Data aktualizacji:

Według stanu na dzień 31.12.2020 r.:

  • Wartość bilansowa środków trwałych – 116 731 560,25 zł
  • Wartość bilansowa wartości niematerialnych i prawnych – 22 946 843,71 zł

Podmiot udostępniający

UKNF

Informację wprowadził/a

Dagmara Domińska

Data wytworzenia

Data publikacji

Data ostatniej zmiany