Koordynator do spraw dostępności

Koordynator dostępności odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz monitorowanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w UKNF.

Zadania Koordynatora dostępności:

1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
3. Monitorowanie działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego:

Elwira Łukawska - Starszy Specjalista w Departamencie Administracji
Telefon kontaktowy: 22 262 51 80 lub 539-147-306
e-mail: Elwira.Lukawska@knf.gov.pl  

Podstawa Prawna
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 z późn. zm.)

Podmiot udostępniający
KNF
Informację wytworzył/a
Elwira Łukawska
Informację wprowadził/a
Data wytworzenia
2020-09-24
Data publikacji
2020-09-23
Data ostatniej zmiany
2020-09-24