Wykaz zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, w których może być odbywany staż adaptacyjny w toku postępowania i uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza - Biuletyn Informacji Publicznej KNF

Data aktualizacji:
 • AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
 • AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
 • Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
 • Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
 • TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
 • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
 • Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
 • Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
 • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Medicum

Obecnie nie ma możliwości odbycia stażu adaptacyjnego w innym podmiocie niż zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji.

Podmiot udostępniający

UKNF

Informację wprowadził/a

Dagmara Domińska

Data wytworzenia

Data publikacji

Data ostatniej zmiany