Majątek Urzędu KNF

Według stanu na dzień 31.12.2017 r.:

 • Wartość bilansowa środków trwałych – 127 704 356,38 zł
 • Wartość bilansowa wartości niematerialnych i prawnych – 8 008 649,11 zł

Według stanu na dzień 31.12.2016 r.:

 • Wartość bilansowa środków trwałych – 115 927 887,96 zł
 • Wartość bilansowa wartości niematerialnych i prawnych – 10 035 353,56 zł


Według stanu na dzień 31.12.2015 r.:

 • Wartość bilansowa środków trwałych – 111 049 401,15 zł
 • Wartość bilansowa wartości niematerialnych i prawnych – 10 646 927,11 zł


Według stanu na dzień 31.12.2014 r.:

 • Wartość bilansowa środków trwałych – 116 237 771,27 zł
 • Wartość bilansowa wartości niematerialnych i prawnych – 12 779 529,55 zł

 

Według stanu na dzień 31.12.2013 r.:

 • Wartość bilansowa środków trwałych – 100 418 946,99 zł
 • Wartość bilansowa wartości niematerialnych i prawnych – 10 996 396,50 zł

 

Według stanu na dzień 31.12.2012 r.:

 • Wartość bilansowa środków trwałych – 101 818 457,51 zł
 • Wartość bilansowa wartości niematerialnych i prawnych – 4 388 447,71 zł

 

Według stanu na dzień 31.12.2011 r.:

 • wartość bilansowa środków trwałych - 72 903 276 zł.

 • wartość bilansowa wartości niematerialnych i prawnych  - 5 565 067 zł.

 

Według stanu na dzień 31.12.2010 r.:

 • wartość bilansowa środków trwałych - 80 075 020,10 zł.

 • wartość bilansowa wartości niematerialnych i prawnych  - 5 110 821,30 zł.

 

Według stanu na dzień 31.12.2009 r.:

 • wartość bilansowa środków trwałych - 87 950 650,33 zł

 • wartość bilansowa wartości niematerialnych i prawnych  - 9 737 717,72 zł

 

Według stanu na dzień 31.12.2008 r.:

 • wartość bilansowa środków trwałych - 77 299 677,58 zł

 • wartość bilansowa wartości niematerialnych i prawnych  - 6 683 303,55 zł

 

Według stanu na dzień 31.12.2007 r.:

 • wartość bilansowa środków trwałych - 32 746 377,10 zł

 • wartość bilansowa wartości niematerialnych i prawnych  - 11 064,28 zł