Rejestry umów zawartych przez UKNF

Rejestry umów zawartych przez Urząd KNF w latach 2015-2019*

*  Pomimo braku zachowania ciągłości numeracji umów powyższe rejestry obejmują swym zakresem wszystkie umowy zawarte przez UKNF. Brakujące w przekazanych rejestrach numery obejmują swym zakresem aneksy do uprzednio zawartych przez UKNF umów. Jest to następstwem określonej funkcjonalności systemu informatycznego, w ramach którego prowadzony jest rejestr umów.

Podmiot udostępniający
KNF
Informację wytworzył/a
Dagmara Domińska
Informację wprowadził/a
Data wytworzenia
2020-09-02
Data publikacji
2020-09-02
Data ostatniej zmiany
2020-09-04